• De første timene ble hun møtt med en papirmølje for å finne diagnose, forteller kronikkforfatteren om en dame som synes det har vært vanskelig å få hjelp i psykiatrien. FOTO: Kollstad, Reidar

Den elendig psykiatrien

For en tid tilbake hadde jeg en samtale med en ung kvinne, ca 35 år. Hun sliter psykisk, og hennes erfaringer med det psykiatriske hjelpeapparatet i Kirstiansand og i Norge får meg til å tenke på om dette er en velferdsstat verdig.