• – Bygging av en firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t vil også gi svært store inngrep i natur, landskap og matjord. Heilandskapet i Agder og Rogaland er spesielt, og veiene vil skjære tvers over flere dalfører, skriver kronikkforfatterne. FOTO: Torstein Øen

Solbergregjeringens motorveigalskap

I august kunngjorde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at Samferdselsdepartementet ønsker å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Stavanger som en firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.