Vårt kraftoverskudd kan verken redde Europa eller stabilisere EUs el-krafttilgang, skriver artikkelforfatteren, som advarer mot å bygge flere kraftkabler til utlandet. Vårt kraftoverskudd kan verken redde Europa eller stabilisere EUs el-krafttilgang, skriver artikkelforfatteren, som advarer mot å bygge flere kraftkabler til utlandet. Foto: Olsbu, Erlend

Naturvern, ikke flere strømkabler til utlandet!