• Vårt kraftoverskudd kan verken redde Europa eller stabilisere EUs el-krafttilgang, skriver artikkelforfatteren, som advarer mot å bygge flere kraftkabler til utlandet. FOTO: Olsbu, Erlend

Naturvern, ikke flere strømkabler til utlandet!

Få stiller i dag spørsmål ved klimaendringene som vi registrerer verden over som følge av menneskelig virksomhet.