Medisin mot korona og oljeprisfall

– Det er ingeniørene og fagarbeiderne i leverandørindustrien som besitter den kompetansen som trengs for å utvikle og industrialisere havvind, karbonfangst og annen grønn teknologi, skriver kronikkforfatteren.(Bildet er fra Equinors anlegg i Buchan, Skottland) Foto: Øyvinf Gravås / Equinor