• – Høyre går inn for å bygge Grenlandsbanen, men vil ikke fortsette med høyhastighetsbane til Sørlandet. Det gir ingen mening, mener denne kronikkforfatteren. FOTO: Sondre Steen Holvik

Kystnær jernbane

Venstre vil ha en kystnær høyhastighetsbane for tog. En framtidsrettet miljøvennlig jernbane fra Oslo til Stavanger må bygges i nærhet til der folk bor.