• – Fra myndighetenes side etterspørres bedre systemer, mer rutiner, mer langsiktig planlegging og så videre, dette kan fjerne oppmerksomheten fra det livet som barn og deres familier lever, mener kronikkforfatteren.

Barnevernet – mange kilder til forståelse

Barnevernet er et område som stadig settes under lupen og med rette fordi det handler om avgjørelser som gjelder barn og deres familiers framtid.