• Tobias Ljøkjel (16), leder for skolelaget på Møvig skole, sier at det er slitsomt å drive skolelag på ungdomsskolen på grunn av restriksjoner. Bak ham står Tønnes Christian Due-Tønnessen (til venstre) og Martin Wikstøl, begge er lagsarbeidere i NKSS, Region Sør. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Engasjerte elever – trussel eller ressurs?

Er kristne samlinger og annen elevstyrt aktivitet som ikke er livssynsnøytral, en trussel mot skolemiljøet? Bør skolen forby eller begrense slik virksomhet? Flere rektorer mener det.