Sikkert er det at bygget nærmer seg ferdigstillelse. Den en gang prisbelønte, verneverdige og etter hvert forfalne bygningen omskapes til et signalbygg, og hjem for Sørlandets Kunstmuseum (Kunstsilo) med Tangensamlingen.

Arvid Grundekjøn. Foto: Reidar Kollstad
John G. Bernander. Foto: Jim Rune Bjorvand

I 2024 blir det åpning av kunstsiloen. I budsjettrundene i høst fikk ikke Kunstsilo den oppjustering i driftstøtte som de er blitt forespeilet fra kommune, fylke og stat. Alle synes å begrunne dette med at åpningen er utsatt på grunn av forsyningsproblematikk, justerte byggeplaner og pandemi. Det er synd, og skaper unødig usikkerhet om det fremtidige driftsgrunnlaget og ambisjonsnivået.

Vi velger å tro at alle etter hvert vil oppfylle sine forpliktelser slik at innhold, drift, engasjement og ambisjoner kan løftes som forutsatt. Fra AKO Kunststiftelse, som overlater hele Tangensamlingen til evigvarende disposisjonsrett for Kunstsilo, har vi i alle fall trådt til for at dette skal bli en gave som setter Kristiansand og Sørlandet på kartet kunstnerisk og opplevelsesmessig.

Samlingen, den mest representative for nordisk modernisme i perioden 1930-80, teller nå rundt 4500 verk. Kroneverdien av denne er bare uttrykk for bokførte verdier til innkjøpspriser, og ikke verdien som samling, kunstnerisk ambisjon og kunstfaglig verdi. Allikevel, uttrykt slik, er pengeverdien av samlingen som overlates til kunstsiloen nå over 400 millioner kroner.

Kunstfaglig har i alle fall verden utenfor Kristiansand oppdaget samlingen. Betydelige, viktige museale verk har vært etterspurt og lånt ut til British Museum i London, Louisiana og AROS i Danmark, Artipelag i Stocholm, Kunsthalle Helsinki og Amos Rex i Helsingfors, og til Munchmuseet, Høvikodden og Astrup Fearnley her hjemme.

Dette er kunstnerisk anerkjennelse for verdien av Tangensamlingen, men også byttevaluta for Kunstsilo for å sette sammen fremtidige utstillinger hos oss. Gjenlån fra disse museenes samlinger kan supplere Kunstsilos presentasjoner og utstillinger, og bidra til å trekke et kunstinteressert publikum fra store deler av verden.

Selve bygget er et spleiselag hvor Kristiansand kommune yter 52, fylket 30, Cultiva 100, Staten 175 og AKO-stiftelsene 215 millioner kroner i gaver og garantier. For AKO Kunststiftelse legger vi vekt på at kunstsiloen, samlingen, det akademiske miljøet på UiA og regionen skal løfte kunnskapen om nordisk modernisme. Det er derfor gitt 23 millioner i ulik prosjektstøtte til utstillinger, transportstøtte til skoleelever fra hele fylket til å oppleve kunsten og verdien av samlingen, ungdomsprosjekt, bokprosjekt m.m. Bare siste år har også AKO Foundation i London gitt direkte støtte til Kunstsilo til en internasjonaliseringsstrategi med 3 millioner, 3 millioner til et filmprosjekt for å sikre seg de nålevende kunstnere som tidsvitner, 11 millioner til utstillinger og 12 millioner for å sette Kunstsilo i stand til å motta, registrere, konservere og administrere samlingen.

All strid til side, vi må kunne glede oss over opplevelsene, det kunstneriske mangfold og kraften i bygget i bybildet.

Bygget ferdigstilles, det vil ruve og prege bybildet for generasjoner fremover, og vi tror det vil bli til glede for de hundretusener som vil besøke Kunstsilo og samlingene. Kunstsilo regner selv med 150.000 besøkende i året. Er det dristig? Kanskje, men AKO-stiftelsene garanterer for den kommersielle siden av dette med fem millioner pr år i fem år, om inntektene skulle bli mindre enn det Reidar Fuglestad og Kunstsilo regner med. Lykkes de, vinner alle, og derfor heier også reiseliv og næringsliv på prosjektet.

Jobben blir selvsagt lettere for Kunstsilo, byen og landsdelen om også de offentlige aktørene opprettholder sine løfter. I 2024 åpner Kunstsilo sine dører, og vi kan alle ta del i hva den har å tilby. All strid til side, vi må kunne glede oss over opplevelsene, det kunstneriske mangfold og kraften i bygget i bybildet. Det vil være med å gjøre byen og Sørlandet mer mangfoldig og attraktiv for oss som bor her, de som besøker oss, og de vi konkurrerer om å få til Sørlandet i morgendagens kamp om arbeidskraft og kompetanse.

Fra AKO Stiftelsene, etablert av Nicolai Tangen, er vi utvetydige. Dette tror vi på og er stolte av. Samlede gaver og garantier fra AKO Foundation til Kunstsiloprosjektet med Kunstsilo og Kunststiftelsen her i Kristiansand har rundet 800 millioner i gaver og garantier. Kanskje ikke alle vil glede seg over kunsten, bygget og hva det har å tilby, men det er litt av en gave!

Samlede gaver og garantier fra AKO Foundation til Kunstsiloprosjektet med Kunstsilo og Kunststiftelsen her i Kristiansand har rundet 800 millioner i gaver og garantier.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.