• Dersom vi skal tenke nytt og større er vi nødt til å forholde oss til noe som også er nytt og større. På veien dit skal vi prøve og feile, skriver artikkelforfatterne. FOTO: JACOB BUCHARD

Kunstsilo for barn og unge

I debatten om Kunstsilo har det gjentatte ganger blitt uttalt og skrevet at prosjektet vil påvirke byens og regionens tilbud til barn og unge. Det er det ingen tvil om!