– Innbyggerne har allerede i årenes løp mistet mye i Korsvikfjorden, og den har lenge vært en presset fjord. Likevel velger politikerne å bygge ut mer, skriver innsenderne. Bildet viser hvor den nye båthavna i Korsvikfjorden nå er under bygging. – Innbyggerne har allerede i årenes løp mistet mye i Korsvikfjorden, og den har lenge vært en presset fjord. Likevel velger politikerne å bygge ut mer, skriver innsenderne. Bildet viser hvor den nye båthavna i Korsvikfjorden nå er under bygging. Foto: Trond Jarle Repvik

Verdens tiår til restaurering av økosystemer