• 89 prosent av kandidatene har fått sin første relevante jobb innen et år, og at 45 % allerede fikk sin første relevante jobb før de er ferdige med utdannelsen, skriver viserektor ved UiA. FOTO: Tore Andre Baardsen

UiA utdanner relevante kandidater

Universitetet i Agder utdanner kandidater som samfunnet har behov for. Kandidatundersøkelsen fra 2017 viser at 9 av 10 av våre studenter får relevant jobb innen et år.