• Det handler om bevaring av dagens idrettsetat som skal ivareta hele idrettsfeltet ved å yte best mulig tjenester til brukerne, og det krever tett kontakt mellom administrasjon og driften, mener kronikkforfatterne. FOTO: foto fra boka

Hvorfor vil man ødelegge landets suverent beste idrettsetat?

Å ødelegge en god idrettsetat er det man vil oppnå etter det enstemmige vedtak 22. januar i det politiske arbeidsutvalg for Fellesnemnda for kommunesammenslåing av kommuner til Nye Kristiansand. Man vil splitte idrettsetaten.