Hvorfor vil man ødelegge landets suverent beste idrettsetat?

Å ødelegge en god idrettsetat er det man vil oppnå etter det enstemmige vedtak 22. januar i det politiske arbeidsutvalg for Fellesnemnda for kommunesammenslåing av kommuner til Nye Kristiansand. Man vil splitte idrettsetaten.

Les hele saken med abonnement