Vindkraft i Kvinesheia

Norges Miljøvernforbund leverte innsigelse på Statkrafts
endringssøknad for vindkraftutbygging i Kvinesheia 1. mars 2019. Statkraft har søkt om økt turbinhøyde og rotordiameter, uten nærmere
spesifisering eller dokumentasjon.

Les hele saken med abonnement