• – Det er flere tungtveiende grunner til at opprinnelig konsesjon aldri burde vært gitt, og ny utvidelse av dagens konsesjon må avvises, skriver Norges Miljøvernforbund om Kvinesheia.

Vindkraft i Kvinesheia

Norges Miljøvernforbund leverte innsigelse på Statkrafts endringssøknad for vindkraftutbygging i Kvinesheia 1. mars 2019. Statkraft har søkt om økt turbinhøyde og rotordiameter, uten nærmere spesifisering eller dokumentasjon.