Kronikkforfatter Lene Birgit Vaala har undersøkt hvordan Byremo videregående skole har klart å oppnå en gjennomføringsgrad på 86 prosent på normert tid. «Hva kan være suksessfaktorene bak den høye gjennomføringsgraden hos bygdeskolene, spør hun. Kronikkforfatter Lene Birgit Vaala har undersøkt hvordan Byremo videregående skole har klart å oppnå en gjennomføringsgrad på 86 prosent på normert tid. «Hva kan være suksessfaktorene bak den høye gjennomføringsgraden hos bygdeskolene, spør hun. Foto: Gerd K. Flottorp

De yrkesfaglige bygdeskolene har noe som ikke byskolene har, og – det virker...