Konsekvensen av CO2-avgiften vil være at noen fiskebåter vil tvinges til å innstille driften. Større båter vil fylle avgiftsfritt drivstoff i Danmark og dermed også levere fangsten der, skriver lederen i Fiskerlaget Sør i dette innlegget. Konsekvensen av CO2-avgiften vil være at noen fiskebåter vil tvinges til å innstille driften. Større båter vil fylle avgiftsfritt drivstoff i Danmark og dermed også levere fangsten der, skriver lederen i Fiskerlaget Sør i dette innlegget. Foto: Bjørn Kjellby

Vi ønsker kortreist og klimavennlig sjømat