– I Tonstad vindpark er det brukt turbiner på ca 4 MW. Disse er ca 200 m høye. FORAS planlegger i Bygland/Åmli/Froland turbiner på 6MW, påpeker kronikkforfatteren. – I Tonstad vindpark er det brukt turbiner på ca 4 MW. Disse er ca 200 m høye. FORAS planlegger i Bygland/Åmli/Froland turbiner på 6MW, påpeker kronikkforfatteren. Foto: Torbjørn Witzøe

Norges største vindkraftverk planlegges i indre Agder