– Når biologisk mangfold har vært så lite verdsatt i konsesjonsgivning for vindkraft på land så er det grunn til å frykte at disse hensynene ivaretas enda dårligere til havs, skriver kronikkforfatteren. – Når biologisk mangfold har vært så lite verdsatt i konsesjonsgivning for vindkraft på land så er det grunn til å frykte at disse hensynene ivaretas enda dårligere til havs, skriver kronikkforfatteren. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor

Vil havvind være en enkel løsning på våre energiutfordringer?