Profitt og etikk, takk!

En utfordring er at man i løpet av de siste hundre årene ser ut til å ha forsøkt å frikoble økonomifaget fra etikken. Som nobelprisvinneren Amartya Sen påpeker, er det nettopp denne frikoblingen som har bidratt til å påføre økonomifaget en stor og alvorlig svakhet, skriver forfatterne. Foto: Gretchen Ertl / AP / ntb