Erfarne sjømenn er for en moderne havn

foto
Industrien ønsker seg ikke bare en havn som kan ta imot og sende gods. De ønsker også en fleksibilitet på land med mulighet for å lagre gods i noen dager for å levere og hente når det passer dem. Dette krever areal, og med flere industrier i fremtiden vil det kreve enda mer plass. Mer enn det som i dag finnes i Vestre havn og på Lagmannsholmen, skriver forfatterne.