I dialog mot mobbing

foto
Dialogene ble gjennomført på 1., 5. og 8. trinn og er en del av et forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid mellom Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus (avd. for barn og unges psykiske helse), KS og Kristiansand kommune. Forskningsprosjektets resultat blir en dialogmodell som fritt kan anvendes av alle landets skoler i det forebyggende arbeidet mot mobbing, skriver Ingrid Lund. Foto: Shutterstock