– Historiefaget er særlig godt egnet til å oppøve kunnskap om og evne til å forstå annerledeshet og utvikle empati og perspektivmangfold, skriver kronikkforfatterne. – Historiefaget er særlig godt egnet til å oppøve kunnskap om og evne til å forstå annerledeshet og utvikle empati og perspektivmangfold, skriver kronikkforfatterne. Foto: Frank May / picture alliance

Styrk historie i skolen!