• Det er en bekymring i seg selv at fortvilelsen tynger så sterkt at man offentlig må brette ut sin skjebne, skriver artikkelforfatteren. På bildet: Alethia Elliott (21) og mor Inger Johanne Elliott. FOTO: Prestvold, Janne Birgitte

Kampen for et verdig liv – Søgne et Raushetens grenseland?

Fædrelandsvennen har på en forbilledlig måte i sommer løftet enkeltpersoners kamp for et verdig liv.