• Hvilken effekt har det på kvinnen som sitter i Markens og selger strikketøy, å bli omtalt som del av en kriminell gruppe? spør artikkelforfatteren. FOTO: Reidar Kollstad

Fra sårbar til mistenkt?

Røde Kors skal si tydelig ifra når enkeltmenneskets verdighet ikke ivaretas og grunnleggende behov ikke dekkes. Nå opplever vi at verdigheten og behovene til noen av de mest sårbare i samfunnet vårt trues.