• Å sette enkeltmennesket i sentrum - og tørre å bry seg - er både folkeskikk og folkehelse, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB scanpix

Pilene peker riktig vei, men…

Elevundersøkelsen viser nå synkende mobbetall, men arbeidet mot mobbing og ekskludering må fortsette med uforminsket styrke.