– Andreas Hus i Kristiansand blir Norges første barnehospice. Et diagnoseuavhengig og avlastende hjem utenfor hjemmet, med fokus på økt livskvalitet for familier i en krisesituasjon. Samme uke som den sterke historien til Trine og Espen vises på NRK, skal helse- og omsorgsministeren legge ned grunnsteinen til Andreas Hus, skriver Natasha Pedersen i denne kronikken. – Andreas Hus i Kristiansand blir Norges første barnehospice. Et diagnoseuavhengig og avlastende hjem utenfor hjemmet, med fokus på økt livskvalitet for familier i en krisesituasjon. Samme uke som den sterke historien til Trine og Espen vises på NRK, skal helse- og omsorgsministeren legge ned grunnsteinen til Andreas Hus, skriver Natasha Pedersen i denne kronikken. Foto: Eno Arkitekter

Når barn dør