• Forslaget om å normalisere utsatt skolestart innebærer derfor at det er barnet og foreldrene som eier problemet – ikke skolen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB scanpix

Utsatt skolestart for gutter er ingen god idé

Åshild Bruun-Gundersen fra Frp tok i sommer til orde for en mer fleksibel skolestartsalder av hensyn til gutter som strever med å tilpasse seg skolens forventninger. Det bør ifølge Bruun-Gundersen bli enklere å la de minst modne og skoleklare barna få ett år til i barnehagen.