• Hjerneslag er i Norge den skaden som skaper flest uføre, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Scan-Foto /

Verdens slagdag

29. oktober var Verdens slagdag. Vi i Landsforeningen for Slagrammede (LFS) ønsker på verdens slagdag å gjøre folk bevist på hva hjerneslag er og hvilke utfordringer de slagrammede sliter med.