KS2-rapporten (kvalitetssikringsrapporten) fra april 2020 for Gartnerløkka-prosjektet ble fremlagt på bystyremøte den 27. januar 2021. På oppfordring, etter drøye 9 måneder, ble rapporten omsider en sak, men da kun som en såkalt referatsak. Ideen var at rapporten skulle tas til orientering, men absolutt ikke diskuteres. Nåde den som satte i gang en slik prosess, skriver innsenderne. KS2-rapporten (kvalitetssikringsrapporten) fra april 2020 for Gartnerløkka-prosjektet ble fremlagt på bystyremøte den 27. januar 2021. På oppfordring, etter drøye 9 måneder, ble rapporten omsider en sak, men da kun som en såkalt referatsak. Ideen var at rapporten skulle tas til orientering, men absolutt ikke diskuteres. Nåde den som satte i gang en slik prosess, skriver innsenderne. Foto: RAMBØLL

Gartnerløkka – et prosjekt i et kneblet demokrati?