– Et varmere vann med overskudd av næring gir gode vekstforhold for grønske og trådaktige arter som tar over for tang og tare. Mange steder taper tareplanter i kampen mot hurtigvoksende trådalger – slik som her, skriver forskerne i denne kronikken. – Et varmere vann med overskudd av næring gir gode vekstforhold for grønske og trådaktige arter som tar over for tang og tare. Mange steder taper tareplanter i kampen mot hurtigvoksende trådalger – slik som her, skriver forskerne i denne kronikken. Foto: Camilla With Fagerli/NIVA

Et hav i endring: Vannet langs kysten blir varmere, ferskere og brunere