Også forfattere med annen bakgrunn enn faghistorikerne trengs for at bildet skal bli mest mulig helhetlig, skriver artikkelforfatteren. Også forfattere med annen bakgrunn enn faghistorikerne trengs for at bildet skal bli mest mulig helhetlig, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB

Mørke hull hos faghistorikerne