I Kongsgård/Vige er det allerede sprengt ut arealer som kan brukes for lagring av konteinere og tilhørende virksomhet. Signaler om fortsatt satsing her, vil også gjøre en Ytre ringvei mer lønnsom i Nye Veiers regnestykker. Nye satsinger som bl.a. CO2-fangst og batterifabrikk (hvis den havner i Kristiansand eller Vennesla) vil øke nytteverdien ytterligere på grunn av store transportvolum, skriver forfatterne. I Kongsgård/Vige er det allerede sprengt ut arealer som kan brukes for lagring av konteinere og tilhørende virksomhet. Signaler om fortsatt satsing her, vil også gjøre en Ytre ringvei mer lønnsom i Nye Veiers regnestykker. Nye satsinger som bl.a. CO2-fangst og batterifabrikk (hvis den havner i Kristiansand eller Vennesla) vil øke nytteverdien ytterligere på grunn av store transportvolum, skriver forfatterne. Foto: Kjetil Reite

Havna må ha plass for utvikling