Med krisa i cruise-næringen er det lett å se for seg at man kan frigjøre store arealer til containere der dagens cruise-satsing ligger. Å beholde containerhavna på Lagmannsholmen er det mest fornuftige i dagens usikre situasjon, skriver forfatterne. Med krisa i cruise-næringen er det lett å se for seg at man kan frigjøre store arealer til containere der dagens cruise-satsing ligger. Å beholde containerhavna på Lagmannsholmen er det mest fornuftige i dagens usikre situasjon, skriver forfatterne. Foto: Jacob J. Buchard

Stopp feilinvesteringene!