– Vi har nylig lyst ut flere stillinger. Blant disse er to nye stillinger som avdelingsoverlege og assisterende avdelingssjef for avdeling for kirurgiske fag, skriver klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen i denne kronikken. – Vi har nylig lyst ut flere stillinger. Blant disse er to nye stillinger som avdelingsoverlege og assisterende avdelingssjef for avdeling for kirurgiske fag, skriver klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen i denne kronikken. Foto: Kjartan Bjelland

Tid for erkjennelser og til å løfte blikket…