Selv om årsakene til høy forekomst av angst og depresjon i samfunnet er mange og sammensatte, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå at for jenter og kvinner handler det blant annet om krav og press knyttet til kroppen og utseendet. Selv om gutter og menn også kan slite, rettes vårt fokus her på jenter og kvinner som i usammenlignbar grad utsettes for kroppspress og skjønnhetstyranni i samfunnet vårt.

En av flere årsaker til det skadelige kropps- og skjønnhetstyranniet er at «speil» holdes opp i film, reklame, på sosiale medier og overalt ellers i samfunnet. De påtrengende og invaderende «speilene» får jenter og kvinner i alle aldre til å ta stilling til utseendet sitt. Sammenlignet med de perfekte ansiktene og kroppene som fremstilles, kommer de fleste til kort. I tillegg driver skjønnhetsindustrien en kynisk og aggressiv reklame. Budskapet er at du ikke er god nok. Du må fikses. Implantater finner veien inn i bryster og bak, og stoffer sprøytes inn for å fylle ut der reklamen forteller at det trengs. Fett suges her og der, og inspirert av pornoindustrien, opereres, blekes og barberes underlivet. På den måten nærmer kvinners underliv seg utseende til en 10-åring. En naturlig, voksen og frisk kvinnekropp er ikke god nok.

Også på idrettsarenaer holdes «speil» opp. Jenter og gutter er ofte kledd forskjellig på en friidrettsarena. Det vil si, jenter «kles av» og utfører diverse øvelser med mindre og mindre truser og en sports-bh, mens gutter er «fullt» påkledd med lange shorts og overdel. Hvilket signal gir det til jentene? De blir ikke bare et begjæringsobjekt for menn som skal se, vurdere og sette «salgspris» på dem. De står også i fare for å se seg selv utenfra med et kritisk blikk som kan skade selvbildet. På den måten kan man i tillegg til presset utenfra bli sin egen undertrykker.

Vi vet hva som selger og betaler seg. Helt eller delvis avkledde jenter i film, media, reklame og på idrettsbanen m.m. har vist å påvirke interesse og publikumstall, samt at lukrative sponsoravtaler for idrettsjentene kan bli resultatet. Det sexistiske budskapet, her i betydningen et etablert krav om hva man bør/kan gjøre på grunn av sitt kjønn, får ikke bare konsekvenser for den enkelte som deltar på de ulike arenaene. De diskriminerende holdningene og mangel på likeverd mellom kjønnene kan også få negative konsekvenser på gruppenivå for jenter og kvinner i alle aldre.

Kroppspresset fører til at jenter tidlig utvikler et dårlig forhold til kroppen sin. Ifølge Frisky.no som utgir artikler basert på evidens og forskning, begynner misnøyen med egen kropp mot slutten av barneskolealderen. Allerede da har 50 prosent av jentene fått et negativt kroppsbilde og er misfornøyd med vekta.

Misnøyen ser ut til å følge jentene videre. I voksen alder oppgir samme nettsted at 70 prosent av normalvektige kvinner ønsker å gå ned i vekt og at de unnlater å delta i aktiviteter på grunn av kroppspress. Videre kommer det fram at i tillegg til ønsket om vektreduksjon, opplever 80 prosent av jenter og kvinner press på å gjøre andre endringer på kropp og utseende. Også gravide opplever et økt press på at de skal se slanke ut. Psykiater og professor Finn Skårderud hevder at de gravide og nye mødrene strever med kroppsforakt og spiseforstyrrelser.

80 prosent av jenter og kvinner opplever press på å gjøre andre endringer på kropp og utseende.

Hva kan vi gjøre med kroppspresset og skjønnhetstyranniet? Vi må meddele at vi har flere spørsmål enn svar og ber om hjelp til å finne løsninger. Oppgaven med å stå opp mot skjønnhetsindustrien og reklamebransjen, samt helseskadelige og fastgrodde holdninger i forhold til kvinners kropp og utseende, kan oppleves overveldende, men vi må ikke gi opp. Motivasjonen for arbeidet er at begge kjønn vil profitere på en endring. Resultatet kan blant annet bli bedre livskvalitet og helse for jenter og kvinner i alle aldre, og mer likeverdige og «bærekraftige» parforhold over tid.

Det finnes små lys i enden av tunnelen. Et eksempel er at en nylig motemesse viste kleskolleksjonen med både unge og eldre modeller som hadde normale og svært forskjellige kropper.

Også blant en del unge menn fins det en oppvåknende harme mot kropps- og skjønnhetstyranniet som er rettet mot jenter og kvinner. De erfarer hvor ødeleggende det er og vil stå sammen med oss i arbeidet mot kroppspress og skjønnhetstyranni.

Å endre holdninger til kvinners kropp og utseende tar tid og kan ikke adresseres til den enkelte. Det må løftes opp på et samfunnsplan, og vi må stå sammen. Vi trenger en bevisst og aktiv innsats fra alle gode fedre, mødre, kvinner, menn, gutter og jenter og politikere hvis vi skal klare å skape et samfunn der verdier som omsorg, likeverd og vennlighet mm. skal erstatte det skadelige presset som er på kvinners kropp og utseende i dag.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.