• Bilde er fra EF-kampen i 1972. - Her lokalt har ulike grupper ønsket folkeavstemninger om bompenger og kunstsilo, for å nevne noe, skriver kronikkkforfatteren som er skeptisk til direktedemokrati. FOTO: SCANPIX

Nei til direktedemokrati

Gjennom de folkeavstemninger som skjer annethvert år, velger folket sine representanter til å ta beslutninger på sine vegne. Det er dette som kalles det representative demokrati. De som velges, er folkets lydige tjenere. De blir valgt av folket, for folket.