• Artikkelforfatteren er kritisk til at det britiske selskapet Go Ahead skal drive persontrafikken på Sørlandsbanen. FOTO: Tormod Flem Vegge

Go Ahead og det irreversible

Det private engelske jernbaneselskapet Go Ahead vant anbudskonkurransen om å drifte jernbanestrekningen fra Oslo til Stavanger. Mange forundret seg over det. Go Ahead hadde riktignok det laveste anbudet, men det var stort sett alt.