– Det er en enorm forenkling av et sammensatt og omfattende samfunnsproblem når Venstre og Høyre fremstiller rusreformen med at «rusavhengige skal få hjelp, ikke straff». Hvem er ikke enig i det, hvis det var så enkelt. Men det er det ikke. Det er mange faser i et avhengighetsforløp, med ulike behov for hjelp, skriver innsenderen. – Det er en enorm forenkling av et sammensatt og omfattende samfunnsproblem når Venstre og Høyre fremstiller rusreformen med at «rusavhengige skal få hjelp, ikke straff». Hvem er ikke enig i det, hvis det var så enkelt. Men det er det ikke. Det er mange faser i et avhengighetsforløp, med ulike behov for hjelp, skriver innsenderen. Foto: shutterstock

Kriminal-, helse-, sosial- og ruspolitikk har samme mål