• Hvilken velstående utbygger blir den neste i den «allemannseide» Strandpromenaden, spør artikkelforfatteren. FOTO: Mari Horve Reite

Stille før stormen?

Ingen av de større politiske partiene, tyngden i det kompakte flertall som styrer landsdelens største kommune, ser ut til å våge seg med nye interessante utspill før valget.