• – Det pålegger oss å velge alternativt for å redusere de økologiske belastningene vi påfører kloden, noe FNs to ekspertpanel – for klima og natur innstendig ber oss om, skriver kronikkforfatterne.

E39 fra Mandal vest og Det grønne skiftet

Når vi kjører gjennom Søgne, ser vi naturødeleggelser i et omfang som fremstår som uvirkelige. Det dreier seg selvfølgelig om arbeidene for den nye motorveien.