• – Oljenæringa står for 16% av vårt brutto nasjonalprodukt og 40% av all eksport. Dette viser at vi stå overfor ei formidabel oppgåve når vi skal skape eit nytt grønt næringsliv, skriv Alf Holmelid (SV). FOTO: Sigurdsøn, Bjørn

Rettferdig grøn omstilling

Klimakrisa rykker stadig nærare, og FN etterlyser meir handlekraft i arbeidet for omstilling til nullutsleppssamfunnet.