For i nyhetene så vi; Regjeringen lover Søgne og Songdalen folkeavstemning om kommuneoppløsning i 2023. (NRK 07.06.22). Og; Søgne og Songdalen kan gjenoppstå som egne kommuner.

- Jeg synes det er ille at de legger oss i potten i en forhandling på den måten, sier ordfører Jan Oddvar Skisland om regjeringens beslutning om å gjennomføre folkeavstemninger. (fvn 08.06.22).

Hvorfor det? Bystyret hadde jo sagt nei. Saken var debattert og avsluttet i desember 2021. Hva er det nå Gjelsvik styrer med? Noen må gjøre noe! De der folkene kan jo ikke bli forbli uimotsagt. Det er ikke sant at «alle» vil at Søgne skal bli egen kommune igjen.

Natten kom og førte til morgen 08. juni. Mange hadde grublet mye på hva og hvordan, for hvis noen skulle si i fra, hvorfor ikke meg og deg? Plutselig ringer telefonen. Mange hadde tenkt samme tanke.

Enighet ble til organisasjon; «Ja til Søgne i Kristiansand», og etter noen dager var vi mer enn 5 000 medlemmer på Facebook som var helt enige om vi måtte få formidlet til Gjelsvik at vi er mange i Søgne som vil beholde Søgne som en fin bydel i Kristiansand kommune. Vi trodde at god og saklig informasjon ville rette opp misforståelsen om at alle i Søgne ville ut. Hvis han bare fikk vite det, ville saken bli avsluttet raskt.

Blind patriotisme som gjør seg best på Facebook og gutterommet

For vi trodde virkelig på at han ville lytte til oss som tross alt var svært mange, faktisk halvparten av folkene i Søgne. Men, året har vel vist oss at «å lytte» er en selektiv øvelse. Fakta på fakta er lagt frem, men vi får ikke flyttet meningen hans en millimeter til tross for at:

· Regjeringens egen representant i Agder; Statsforvalteren, tegner et dystert bilde av fremtiden til Søgne som egen kommune. Det vil bli dyrere, rekruttering vil bli vanskeligere, oppgavene blir flere og mer krevende i en mellomstor kommune, det er ikke miljøvennlig, fagmiljøene blir små og sårbare.

· Bystyret har på nytt sagt nei. De vil ikke dele opp kommunen. Vårt representative demokrati overkjøres.

· Næringslivet er i all hovedsak svært skeptisk til oppdeling.

· Legene i Søgne skriver eget opprop mot deling av kommunen.

· Vi vil miste vår egen legevakt hvis Søgne kommune gjenoppstår. En ny kommune vil ikke fylle kravene til egen legevakt.

· Store deler av eldreomsorgen står opp for å unngå deling.

· Fagforeningene vil ikke dele opp kommunen.

· De store partiene vil ikke dele opp kommunen.

· Mye penger går til frivilligheten, langt over det som har vært tilfelle tidligere.

· Bedriftsetableringen i Søgne når nye høyder som egen bydel i en meget godt drevet kommune.

· Søgne er vinneren i tilflytting.

· Vi har fått nytt skolesenter med egen kulturskoleavdeling.

· Våre demokratiske rettigheter er flyttet ut fra lukkede rom i mer enn 40 «interkommunale selskap» uten nevneverdige demokratisk innflytelse, til åpne utvalg med demokratisk innsyn og medvirkning.

· Vi har fått nødvendig økt avstand mellom dem som har behov, og beslutningstaker, slik at vi har redusert mulige kommunale «vennetjenester» og «kameraderi». Det sikrer likhet i beslutninger og i våre rettigheter.

· Skolene er blitt bedre.

· IT-tjeneste er blitt bedre.

· Vi får en bedre løsning på fremtiden eldreomsorg, vann og avløp, oppvekst og omsorg.

· Vi har fått solide fagmiljø i stedet for «en her og en der».

Likevel strever vi med å konkurrere mot argumentet; "Det ble begått en urett da Søgne ble sammenslått med Kristiansand." Tenk at en slik bakover-tanke skal overstyre så uendelig mange gode argument for å forbli en del av en fremtidsrettet kommunestruktur. Skal virkelig ideen om en uryddig sammenslåingsprosess i 2016 overstyre alle de gode argumentene som finnes for oss innbyggere i kommunen?

Hva får vi igjen i en ny, ukjent kommune, sett opp mot en kommune som blir kåret som Norges best drevne storkommune?

Alle kommuner strever. Det gjør Kristiansand kommune også, men til tross for det, gjør kommunen vår det meget godt sammenlignet med andre kommuner.

Noen vil ødelegge dette for en historie fra noen lokal-«patrioter» i Søgne som tegner et bilde av «Søgne som en Soria Moria-kommune» der alt skal bli bra! De bruker til og med Soria Moria-tegningen omformet med vårt gamle kommunevåpen. Snakk om å spille på eventyr-følelser.

Blind patriotisme som gjør seg best på Facebook og gutterommet, men mindre bra i styre og stell for tusenvis av ansatte og folk flest som er avhengige av deres tjenester.

Og vinner de frem; hvem vil bli politiker i en ny kommune når det er lovet at alt skal bli bra, rimeligere, enklere, med enkel rekruttering av fagfolk, rimelig nytt kloakkanlegg, lavere eiendomsskatt, mer nærhet, bedre skole, bedre eldreomsorg, bedre oppvekstenhet, bedre ledelse, uten innslag av gamle politiske og kommunale konflikter?

Disse 12 månedene har i alle fall lært oss at det er gode argumenter, utredninger og konklusjoner som taler for at vi heller bør stole på Statsforvalteren, enn lovnader fra gutterommet.

Vi i Søgne får det nok best i årene som kommer som beboere i Kristiansand kommune!