• – Overgangen til klimavennlige transportløsninger er igang, Elbilen har vist seg som et godt alternativ til fossilbilen. Det viser seg i statistikken for nybilsalget, skriver kronikkforfatterne. FOTO: Damsgaard, Vegard

Klimaløsninger er menneskeskapte

Klimaforandringene er menneskeskapte. Det er også klimaløsningene. Derfor våger vi å tenke positivt om framtida.