• Dagens havn strekker seg helt fra Elkem/Fiskå og til Lagmansholmen, kun avbrutt av Myren gård og ett – i vår bymålestokk – mindre eneboligområde på Fiskåtangen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Havneflyttingen – tanker fra en lukket skuff

For et drøyt år siden formidlet jeg noen tanker på Facebook i anledning den da høyaktuelle saken om havneflytting i Kristiansand.