Flertallet av traineene som har deltatt i Trainee Sør, har arbeidet i de største byene, Kristiansand (bildet), Grimstad og Arendal i traineeperioden. «Dette er de delene av Sørlandet som fra før har høyest nasjonal og internasjonal konkurranseevne. Ordningene bidrar altså til få traineer i distriktene,» skriver administrerende direktør i Oxford Research, Rune Stiberg-Jamt. Flertallet av traineene som har deltatt i Trainee Sør, har arbeidet i de største byene, Kristiansand (bildet), Grimstad og Arendal i traineeperioden. «Dette er de delene av Sørlandet som fra før har høyest nasjonal og internasjonal konkurranseevne. Ordningene bidrar altså til få traineer i distriktene,» skriver administrerende direktør i Oxford Research, Rune Stiberg-Jamt. Foto: Kjartan Bjelland

Høyere ambisjoner for regionale traineeordninger