• – K3-prosessen er et lurvete spill, og både kontrollutvalg og Sivilombudsmannen har her en oppgave å gjøre, skriver kronikkforfatteren. PÅ bildet er ordførerne i K3: Johnny Greibesland i Songdalen, Astrid Hilde i Søgne og Harald Furre i Kristiansand. FOTO: Holvik, Sondre Steen

K3 demokrati - look to Finnmark!

Det er mange som heier på Finnmark for tiden og berømmer den motstanden befolkningen i dette fylket viser i spørsmålet om regionreformen. Enkelte trekker linjer til den tvang befolkningen i Søgne og Songdalen utsettes for i arbeidet for storkommunen Kristiansand.