Eget valg – er likestilling så enkelt?

Artikkelforfatteren peker på at mye gjenstår før man kan snakke om reell likestilling i Norge, og hun kritiserer regjeringens innsats på dette området. På bildet: likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: NTB scanpix