• Artikkelforfatteren peker på at mye gjenstår før man kan snakke om reell likestilling i Norge, og hun kritiserer regjeringens innsats på dette området. På bildet: likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). FOTO: NTB scanpix

Eget valg – er likestilling så enkelt?

Er likestilling et resultat av egne, frie valg? Eller er valgene avhengig av grunnleggende verdisynsforskjeller på kvinner og menn, samfunnsmessige strukturer som er politisk valgte, eller en kombinasjon av flere av disse?