• Felles for mange lukkede religiøse miljøer som har vært knyttet til overgrepssaker, er at den bibelske synden har vært i fokus, ikke den kriminelle hendelsen, skriver Hilde Langvann. FOTO: Bjelland, Kjartan

Seksuelle overgrep – bibelsk synd eller straffbar handling?

”Ifølge Bibelen er seksuelle overgrep en alvorlig synd, noe avskyelig.” Dette uttaler en representant for Jehovas Vitner i reportasjen ”Den Eldste” i FV 12. april i år, som en kommentar til hvordan trossamfunnet håndterer overgrepssaker internt.