Dette er det eneste maleriet som fins av Kristiansands største filantrop, Ludvig Adolph Lømsland (1824-1916). Det er malt av professor Halfdan Strøm ved Statens Kunstakademi etter et fotografi som ble tatt ca. 1912. Dagfinn Haarr (Ap)  holdet appell ved hans gravstøtte på Kristiansand kirkegård 1. mai. Dette er det eneste maleriet som fins av Kristiansands største filantrop, Ludvig Adolph Lømsland (1824-1916). Det er malt av professor Halfdan Strøm ved Statens Kunstakademi etter et fotografi som ble tatt ca. 1912. Dagfinn Haarr (Ap) holdet appell ved hans gravstøtte på Kristiansand kirkegård 1. mai. Foto: Reidar Kollstad

Har Lømsland noe å lære oss i dag?